Nadszedł czas!

Pozwól, aby eksperci pokazali Ci, jak pozyskać dofinansowanie na twój projekt

Zastanawiasz się, dlaczego jedni są w stanie pozyskać nawet  3,5 mln zł w formie dotacji, a inni nie otrzymują ani grosza?

A może martwisz się, jak napisać wniosek, który bez problemu otrzyma dofinansowanie?

W tym momencie możemy tylko powiedzieć, że czytając dalej na pewno dowiesz się, jak pozyskać dotacje z funduszy unijnych na rozwój swojej firmy.

Dotacje unijne są możliwe do pozyskania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz :

 • gdzie aplikować,
 • co dokładnie napisać we wniosku,
 • jak przygotować dokumentację do konkursu.

Dotacje unijne są łatwe do skonsumowania, jednak tylko wówczas, gdy wiesz:

 • jak prowadzić projekt,
 • na co zwracać uwagę przy jego realizacji,
 • jak rozliczać wydatki,
 • jak przygotować się do jego kontroli.

Gdy masz tę wiedzę, otrzymanie dotacji nie jest jeszcze może gwarantowane, ale na pewno dużo bardziej prawdopodobne. Coś o tym wiemy, ponieważ nasz zespół pozyskał  niemal 30 mln zł bezzwrotnych dotacji (tylko w okresie programowania 2007-2013) oraz przeszedł  z sukcesem przez ok. 30 kontroli projektów.

… ostatnia szansa?


Obecnie zaczynający się okres programowania jest ostatnim tak dużym budżetem, jaki przewiduje dla naszego kraju Unia Europejska. I prawdopodobnie ostatnim, w którym dostępne będą bezzwrotne dotacje dla firm. Ten okres obejmuje lata 2014-2020. Jednak czy dofinansowanie unijne to jedyna forma pozyskania kapitału na biznes? Czy można inaczej…

… skutecznie pozyskać kapitał


Fundusze Verture Capitals, Aniołowie Biznesu to oczywiście ważne źródła kapitału dla biznesu, jednak w przeciwieństwie do bezzwrotnych dotacji, niosą za sobą pewne konsekwencje w formie utraty części kontroli nad biznesem oraz zysków. Można też skorzystać ze zwrotnych funduszy, w tym preferencyjnych – udostępnionych w ramach budżetu unijnego na kolejne lata – środki te trzeba będzie jednak zwrócić w całości…

W czym pomagamy?

w skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych dotacji unijnych

w przejściu krętej drogi od koncepcji projektu do jego rozliczenia i kontroli końcowej

Jak pracujemy?


 • pomagamy wybrać właściwą strategię projektu,
 • dobieramy właściwy konkurs,
 • pomagamy w opracowaniu harmonogramu wydatków projektu,
 • przygotowujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej,
 • przygotowujemy studium wykonalności inwestycji gdy konkurs tego wymaga,
 • przygotowujemy dokumentację techniczną projektu,
 • piszemy  profesjonalny wniosek o dotację,
 • pomagamy zdefiniować wskaźniki,
 • prowadzimy wniosek na etapie oceny,
 • przygotowujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie,
 • pomagamy rozliczyć dotację unijną,
 • uczestniczymy w kontrolach naszych projektów.

Przy pracy nad projektami w poprzednim okresie programowania stało się jasne, że efektywny i skuteczny może być tylko zespół specjalistów – specjalizacje konieczne do pisania skutecznych wniosków obejmują wiele dziedzin:  ekonomię, prawo, marketing, analizę finansową, branże techniczne w zależności od tematyki projektu, a przede wszystkim koordynatora projektów dotacyjnych. Nasz zespół reprezentuje te specjalizacje. Jedynie w zakresie merytorycznego zakresu projektu konieczne jest wsparcie i zaangażowanie ze strony wnioskodawcy.

Dzięki temu podejściu do projektów pozyskaliśmy skutecznie finansowanie dla wielu różnych branż m.in.:

 • e-Usługi / rozwiązania TIK dla biznesu (technologie informacyjno-komunikacyjne, projekty o charakterze informatycznym) – kilkadziesiąt projektów,
 • Telekomunikacja / dostęp do internetu,
 • Firmy informatyczne / programistyczne,
 • Serwerownie,
 • Call Center,
 • Elektronika / automatyka / systemy sterowania,
 • Technologie / urządzenia w ochronie zdrowia,
 • Handel, w tym internetowy,
 • Sieci franczyzowe w branży sportowej i gastronomicznej,
 • Branża chemiczna,
 • Branża marketingowa.

Z uwagi na znaczący udział w portfolio projektów  o charakterze informatycznym lub wymagających koordynacji informatycznej poszukiwaliśmy do zespołu specjalisty z obszarów IT i nowoczesnych technologii.  Udało nam się nawiązać współpracę z firmą 3a.pl i jej Prezesem Pawłem Zmysłowskim. Stanowi on niezastąpioną część zespołu, przejmując odpowiedzialność za stronę techniczno – informatyczną projektów. Współpraca ta pozwoliła niejednokrotnie uniknąć błędów merytorycznych w projektach.

Jakie są efekty pracy zespołowej ?

Przygotowane przez nas projekty cechują się wysoką jakością treści tak od strony technicznej jak i merytorycznej oraz koncepcyjnej. Są spójne, logiczne i przede wszystkim przemyślane pod kątem kryteriów wg których urzędnicy oceniają projekty. To z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na wysoką ocenę wniosków i bardzo duże szanse pozyskania dofinansowania. Nasza skuteczność w minionym okresie dofinansowań to 89%. Zdecydowana większość opracowanych przez nas wniosków zakończyła się zakontraktowaniem dotacji dla firm naszych Klientów.

Projekt Informatyczny. Źródło dumy, czy studnia bez dna?

Współpraca z firmą 3a.pl sprawiła, że już na wstępnym etapie jesteśmy wstanie pomóc ocenić czy Twój projekt jest realny do wykonania w danym budżecie oraz czy technologie informatyczne, które przewidziałeś są najlepsze do jego realizacji. Bardzo ważne jest, by techniczny opis systemów, na które chcemy pozyskać finansowanie został opracowany przez osoby doświadczone w branży IT. Błędy w tym obszarze mogą mieć poważne konsekwencje na etapie realizacji projektu – do problemów z rozliczeniem dotacji włącznie.

Walczymy do końca...

O każdy projekt walczymy do końca – gdy pojawią się trudności, choć są one rzadkie – nie poddajemy się!  Jeden z ostatnich naszych wniosków otrzymał negatywną ocenę merytoryczną, co teoretycznie powinno go całkowicie zdyskwalifikować. Podjęliśmy jednak polemikę z instytucją oceniającą i po złożeniu protestu – pod wpływem przedstawionej argumentacji – już po tygodniu  wniosek przywrócono do oceny. Gdybyśmy się wtedy poddali, przyjmując argumentację ekspertów oceniających -  klient nie cieszyłby się dziś z ponad 2 milionowej dotacji jaką otrzymał na swoją inwestycję.

Pamiętaj: Nie ma straconych szans!

Trafiają do nas klienci, których projekt nie otrzymał dofinansowania we wcześniejszych konkursach. Mówimy wówczas : „Nie ma straconych szans!”, siadamy, analizujemy, poprawiamy lub piszemy od nowa – w zależności od jakości dostarczonego materiału… Efekt? Najczęściej sukces, klient otrzymuje wsparcie finansowe, o które wnioskował.

Mała część definicji, które powinieneś poznać, chcąc uzyskać dotacje:
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS Europejski Fundusz Społeczny
— to one są źródłem pieniędzy dla programów operacyjnych
IW Instytucja Wdrażająca, jest ich sporo dla różnych typów programów np.:
1. PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dość ważne w nadchodzącym okresie 2014-2020)
3. NFOŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
4. Urząd Marszałkowski dla programów regionalnych
— to one nadzorują realizację poszczególnych działań, ogłaszają konkursy, rozpatrują wnioski, czasem też rozliczamy tu projekty.
RIF Regionalne Instytucje Finansujące PARP-u (tam składamy wnioski i zazwyczaj rozliczamy projekty) – na śląsku dotychczas był nią GARR (dla programów ogólnopolskich)
GARR Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego  w Katowicach
 SCP Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – to agencja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego do obsługi programów unijnych dla przedsiębiorstw w ramach RPO WSL
RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny program w którym dystrybuowane są środki na określone cele – podzielony na działania , a w działaniach na poszczególne priorytety (wszystkie konkursy realizowane są w ramach jakiegoś priorytetu)
Kryteria wyboru projektów zasady wg których oceniane są wnioski (zasady oceny / przyznawania punktacji / kontekst oceny / itp.)
Koszty kwalifikowane koszty na jakie można uzyskać dotację
Poziom wsparcia max. poziom procentowy do jakiego można uzyskać dofinansowanie – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Mapa pomocy regionalnej podział Polski (województwami) na 3 kategorie : silne, średnie, słabe – dla każdej kategorii obowiązuje inny poziom wsparcia

Tak, tych definicji i pojęć jest naprawdę sporo – ale spokojnie – nie musisz ich wszystkich znać. Kiedy podejmiesz współpracę z nami, przeprowadzimy Cię przez zawiłe procedury.

Jak konkretnie przejść od pomysłu do dotacji?


Podejmując z nami współpracę przy pisaniu wniosku i tworzeniu projektu zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez wszystkie niezbędne etapy, a na końcu będziesz się mógł cieszyć pozyskanym kapitałem. Tak to wygląda w przypadku 89% firm współpracujących z naszym zespołem.
Nim zaczniemy współpracę, wspólnie oceniamy czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie punktacji rokującej otrzymanie dofinansowania. Jeśli tak jest – umawiamy się na spotkanie. Na spotkaniu ustalamy warunki współpracy.

Cena za pozyskanie dotacji jest wartością procentową od pozyskanej dotacji (success fee) i ZAWSZE USTALANA JEST INDYWIDUALNIE, a uzależniona jest od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość przedsiębiorcy – mikro, mały, średni, inny,
 • Rodzaj projektu – inwestycyjny, promocyjny, badawczy, inny,
 • Nakład pracy potrzebnej do przygotowania wniosku (zmienny przy różnych programach unijnych),
 • Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – nasza prowizja jest wartością procentową liczoną od przyznanego dofinansowania,
 • Wewnętrznej prognozy zespołu co do prawdopodobieństwa otrzymania dotacji

Po ustaleniu warunków przystępujemy wspólnie do pracy. Najpierw dogłębnie poznajemy projekt i, gdy jest taka potrzeba, analizujemy go z odpowiednimi specjalistami. Na tej bazie tworzona jest cała dokumentacja, począwszy od biznesplanu po wszystkie aneksy do wniosku. Dokładnie wygląda to tak:

 1. Rozpoznanie tematu
 2. Propozycja źródła finansowania
 3. Pozyskanie niezbędnych informacji
 4. Analiza techniczna i finansowa projektu
 5. Stworzenie wniosku i wymaganej dokumentacji dodatkowej
 6. Pozytywna ocena
 7. Kontraktacja dotacji
 8. Wspólna realizacja wniosku (we wcześniej uzgodnionych obszarach)
Skontaktuj się teraz

Więcej niż 90% wygranych wniosków!

Chcąc zwiększyć odsetek wniosków, które wygrywają zdecydowaliśmy się podjąć współpracę ze specjalistami od marketingu. Konsultacja marketingowa projektu najbardziej przełoży się na jego sukces już po otrzymaniu dotacji. T. Harv Eker (amerykański multimilioner, autor książki „Bogaty, albo biedny. Po prostu różni mentalnie!”) twierdzi, że to właśnie marketing w 80% decyduje o sukcesie lub porażce każdego biznesu. Firmy z silną strategią marketingową wygrywają na rynku, nam zaś zależy aby nasze projektu odnosiły sukces nie tylko w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji, ale także w dalszej perspektywie.

Poznaj zespół specjalistów

Agnieszka Olbryś

Od 20 lat zajmuje się rachunkowością, dofinansowaniami, prawem podatkowym i gospodarczym. Właścicielka i twórczyni Biura Rachunkowości i Finansów OPI. W ostatnim okresie programowania pozyskała, dzięki skutecznie napisanym wnioskom, niemal 30 mln zł środków unijnych dla swoich klientów.

Agnieszka specjalizuje się bezpośrednio w pisaniu wniosków i koordynowaniu całego projektu, tak abyś na końcu otrzymał dofinansowanie i bezpiecznie przeszedł wszelkie kontrole.

Paweł Zmysłowski

Kreatywny i przedsiębiorczy inżynier. Prowadzi własną spółkę programistyczną 3a.pl. W ostatnim okresie programowania dla swoich Klientów pozyskał w sumie około 8 mln zł dotacji na przedsięwzięcia informatyczne – głównie systemy typu business to business (B2B) oraz usługi świadczone w modelu Software as a Service (SaaS).
Jego firma wykonuje oprogramowanie dla klientów z sześciu krajów europejskich.

Paweł uczestniczy w tworzeniu wszystkich wniosków i ich elementów dotyczących obszarów IT, w których się specjalizuje.

Grzegorz Skiera

Specjalista ds. e-marketingu. Założyciel firmy Silence! oferującej kompleksową promocję opartą na nowoczesnych formach reklamy internetowej. Już od 2004 roku wspiera biznesy poprzez praktyczną realizację kampanii reklamowych łączących działania SEO, SEM czy też Content Marketing.
Jest autorem wielu cieszących się uznaniem artykułów traktujących o wykorzystaniu nowoczesnych form reklamy, publikowanych w portalach takich jak Bankier.pl, Marketer + i Sprawny Marketing. Ponadto bierze czynny udział w konferencjach branżowych m.in. Silesia SEM czy Akademia Dla Przedsiębiorczych.

Ukończył Politechnikę Śląską oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Grzegorz stanowi bardzo ważny element zespołu pomagając w analizie marketingowej biznesplanu oraz dodając ciekawe pomysły na promocję w Internecie kluczową dla e-biznesów i innych projektów internetowych.

Adam Mrowiec

Twórca i właściciel firmy Wolf’s Marketing, współtwórca takich marek jak Intelektualnie.pl (firma szkoleniowa działająca na 12 rynkach na świecie), FastLangSystem.pl, PotrojnyEfekt.pl. Ekspert w dziedzinie sprzedaży i marketingu, który zajmuje się tą tematyką od ponad 8 lat, pozyskując tysiące klientów dla firm współpracujących. W swoich działaniach skupia się na generowaniu konkretnych efektów, a nie reklam, które tylko ładnie wyglądają.

Swoją wiedzę nieustannie poszerza pod okiem takich światowych mistrzów jak T. Harv Eker, Blair Singer, Robert Kiyosaki, Frank Kern czy Alex Mandossian.

Prywatnie szczęśliwy mąż, posiadacz psa i kota oraz pasjonat wczesnego średniowiecza, rozwoju osobistego i kuchni wegańskiej.

Swoją wiedzą wspomaga projekty pod kątem marketingu strony oraz E-mail Marketingu, pomagając wznieść zyski na jeszcze wyższy poziom.

Pozyskaj środki dla siebie


Dowiedz się dokładnie, jak możemy Ci pomóc w pozyskaniu środków na Twój projekt szybko, łatwo i (co najważniejsze) skutecznie. W tym celu wypełnij dokładnie poniższy formularz:

Jeśli chodzi o Twoje bezpieczeństwo...

… to możesz być spokojny, dla nas też jest ono ważne. Dzięki znajomości prawa i 20-letniemu doświadczeniu wiemy jak postępować w zgodzie z nim i odpowiednio przygotować wszystkie dokumenty.